tin t峄– - s峄?ki峄哊

ef="http://vie.shisu.edu.cn/resources/news/content7274">

thông 膽iê蹋p n膬m m啤虂i cu虊a chu虊 ti蹋ch trung quô虂c tâ蹋p câ蹋n bi虁nh

bí th瓢 và hi峄噓 tr瓢峄焠g sisu cùng g峄璱 l峄漣 chúc m峄玭g n膬m 2018

 

 • b铆 th瓢 v脿 hi峄噓 tr瓢峄焠g sisu c霉ng g峄璱 l峄漣 ch煤c m峄玭g n膬m 2018 sisu t峄?kh贸a trong n膬m: nh矛n l岷 n膬m 2017
 • asean: kh么ng mu峄憂 b峄?l峄?chuy岷縩 t岷 to脿n c岷 h贸a kinh t岷 th么ng 膽i锚蹋p n膬m m啤虂i cu虊a chu虊 ti蹋ch trung qu么虂c t芒蹋p c芒蹋n bi虁nh
膼峄峜 th锚m

th脭ng b脕o m峄欼

 • 11.10

  2017

 • 06.09

  2017

 • 05.16

  2017

 • 03.24

  2017

 • 03.24

  2017

膼峄峜 th锚m l峄媍h h峄峜
 • sinh vi脢n

 • gi岷g vi脢n

 • 膼峄怚 t脕c

 • truy c岷琍

c谩c h峄峜 vi峄噉 v脿 膽啤n v峄?膽脿o t岷

c谩c ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 b岷璫 膽岷 h峄峜

膼脿o t岷 sau 膽岷 h峄峜

脭m c岷?th岷?gi峄沬

h峄 t谩c to脿n c岷

giao l瓢u h峄峜 t岷璸

l峄媍h h峄峜

l峄?tr矛nh 锛?giao th么ng

tin t峄ヽ

l峄?tr矛nh 锛?giao th么ng

tin t峄ヽ

t脤m hi峄俇 sisu

膼岷 h峄峜 ngo岷 ng峄?th瓢峄g h岷 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 v脿o n膬m 1949. t峄?膽贸 膽岷縩 nay sisu 膽茫 g贸p ph岷 膽脿o t岷 nh峄痭g nh芒n t脿i xu岷 s岷痗, ch岷 l瓢峄g cao, v峄沬 t岷 nh矛n qu峄慶 t岷?膽岷璵 ch岷 nh芒n v膬n, c贸 tinh th岷 s谩ng t岷, c贸 kh岷?n膬ng th峄眂 ti峄卬, ngo岷 ng峄?th么ng th岷 v脿 c贸 th峄?trao 膽峄昳 xuy锚n v膬n h贸a, t峄?膽贸 gi煤p h峄?c贸 th峄?tr峄?th脿nh c么ng d芒n th岷?gi峄沬 h瓢峄沶g t峄沬 t瓢啤ng lai.

膼岷 h峄峜 ngo岷 ng峄?th瓢峄g h岷 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 v脿o n膬m 1949. t峄?膽贸 膽岷縩 nay sisu 膽茫 g贸p ph岷 膽脿o t岷 nh峄痭g nh芒n t脿i xu岷 s岷痗, ch岷 l瓢峄g cao, v峄沬 t岷 nh矛n qu峄慶 t岷?膽岷璵 ch岷 nh芒n v膬n, c贸 tinh th岷 s谩ng t岷, c贸 kh岷?n膬ng th峄眂 ti峄卬, ngo岷 ng峄?th么ng th岷 v脿 c贸 th峄?trao 膽峄昳 xuy锚n v膬n h贸a, t峄?膽贸 gi煤p h峄?c贸 th峄?tr峄?th脿nh c么ng d芒n th岷?gi峄沬 h瓢峄沶g t峄沬 t瓢啤ng lai.

c谩c c啤 s峄?c峄 sisu

tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 ngo岷 ng峄?th瓢峄g h岷 hi峄噉 c贸 hai c啤 s峄?l脿 c啤 s峄?h峄搉g kh岷﹗ v脿 c啤 s峄?t霉ng giang, hai c啤 s峄?n脿y t瓢啤ng t谩c l岷玭 nhau v脿 c贸 nh峄痭g n茅t n峄昳 b岷璽 kh谩c nhau.

v膬n h贸a khu么n vi锚n nh脿 tr瓢峄漬g

l峄媍h s峄?h矛nh th脿nh v脿 ph谩t tri峄僴

th峄?d峄 th峄?thao

t贸m t岷痶 v峄?sisu

s峄?m岷g v脿 m峄 ti锚u

kh岷﹗ hi峄噓 truy峄乶 th峄憂g c峄 tr瓢峄漬g ch煤ng t么i l脿 鈥滄牸楂樺織杩? 瀛﹁疮涓鈥?c谩ch cao ch铆 vi峄卬, h峄峜 qu谩n trung ngo岷), c贸 th峄?d峄媍h sang ti岷縩g vi峄噒 l脿 鈥淐h铆 h瓢峄沶g cao 膼岷筽, th么ng hi峄僽 th岷?gi峄沬鈥? 鈥淐谩ch cao ch铆 vi峄卬鈥?xu岷 x峄?t峄?l峄?k媒 路ty y, trong 膽贸 c贸 n贸i 鈥?l峄漣 膬n ti岷縩g n贸i, c峄?ch峄? h脿nh 膽峄檔g c峄 ng瓢峄漣 ta noi theo chu岷﹏ m峄眂 膽岷 膽峄ヽ v脿 ph茅p x峄?th岷?膽煤ng 膽岷痭 th矛 s峄憂g v峄沬 ch铆 h瓢峄沶g cao 膽岷筽鈥? v脿 c貌n b岷痶 ngu峄搉 t峄?v膬n tuy峄僴

c貌n n峄痑